Home Contact

Wanneer
Als u niet meer in staat bent om zelfstandig het huishouden te doen, dan bestaat er de mogelijkheid om Thuishulp te krijgen. Deze zorg wordt bijvoorbeeld verleend ingeval van ziekte, ouderdom of een handicap. Hieronder vindt u nuttige informatie om uzelf te kunnen aanmelden.

Wilt u direct informatie opvragen via de website van uw gemeente, klik dan op:
Leiden      Oegstgeest     Leiderdorp     Katwijk / Rijnsburg / Valkenburg

Vraag en antwoord (overgenomen van het ministerie van VWS;
laatst gewijzigd op 15 mei 2009)

   1. Voor wie is de Wmo?
   2. Wat heb ik aan de Wmo?
   3. Hoe kom ik in aanmerking voor de Wmo?
   4. Waar kan ik een Wmo-voorziening aanvragen?
   5. Moet ik betalen voor mijn Wmo-voorziening?
   6. Waar kan ik met mijn vragen over de Wmo terecht?
   7. Kan ik meepraten over de Wmo?
   8. Ik ben het niet eens met de gemeente. Wat nu?
   9. Wat is een indicatiebesluit?


1. Voor wie is de Wmo?
De Wmo is er voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld door ouderdom, chronische ziekte, handicap of psychische problemen. Gemeenten zijn verplicht hun inwoners te compenseren voor deze beperkingen. Iedere gemeente doet dat op haar eigen manier.
omhoog

2. Wat heb ik aan de Wmo?
Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. Uw gemeenten biedt hulp als u hindernissen in het dagelijks leven ervaart die u zelf niet kunt verhelpen. Bijvoorbeeld als u een handicap heeft, chronisch ziek bent of vanwege uw leeftijd beperkingen heeft.
De Wmo regelt dat de gemeente haar inwoners bij haar plannen betrekt. U heeft dus inspraak. Voor meer informatie en voor aanvragen kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.
omhoog

3. Hoe kom ik in aanmerking voor de Wmo?
De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wmo. Elke gemeente stelt hiervoor zelf voorwaarden vast. De gemeente kan u vragen mee te werken aan een onderzoek om te beoordelen welke voorziening in uw geval nodig is. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door een eigen deskundige van de gemeente of bijvoorbeeld via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
omhoog

4. Waar kan ik een Wmo-voorziening aanvragen?
Bij uw gemeente kunt u de Wmo aanvragen. Veel gemeenten hebben een speciaal Wmo-loket voor vragen en advies. Meestal zult u een aanvraagformulier in moeten vullen. Behalve uw naam en adres moet u soms de hoogte van uw inkomen invullen. Dit is nodig om uw eigen bijdrage te kunnen berekenen. Daarnaast moet u invullen of u ook AWBZ-zorg krijgt. Anders betaalt u misschien te veel eigen bijdrage. Ook op Regelhulp.nl kunt u een Wmo-voorziening aanvragen en meer informatie vinden
omhoog

5. Moet ik betalen voor mijn Wmo-voorziening?
Ja, vaak moet u een deel van de kosten betalen: de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw verzamelinkomen: hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. Naar uw vermogen (eigen huis, spaargeld) wordt niet gekeken. Gemeenten bepalen zelf de hoogte van de eigen bijdragen; per gemeente kan dit dus verschillend zijn.
Hebt u een indicatie voor Wmo-hulp? Dan rekent het Centraal Administratie Kantoor (CAK) met de regels van uw gemeente uit hoeveel u moet betalen. Het CAK stelt de maximale eigen bijdrage Wmo per periode vast en int deze bijdrage. Het CAK draagt het geïnde geld af aan de gemeenten. Uw eigen bijdrage Wmo plus AWBZ per periode kan niet meer zijn dan het maximum dat het CAK heeft vastgesteld. Op de website van het CAK kunt u uw eigen bijdrage berekenen.
omhoog

6. Waar kan ik met mijn vragen over de Wmo terecht?
Bij het Wmo-loket van uw gemeente. Ook voor informatie, advies of hulp kunt u naar het Wmo-loket. Bijvoorbeeld als u moeite heeft met het invullen van een Wmo-formulier of het vinden van de juiste hulp. Vraag bij uw gemeente naar het aders of telefoonnummer van het Wmo-loket bij u in de buurt. Op Regelhulp.nl vindt u informatie over het aanvragen van een Wmo-voorziening. Ook kunt u daar met een formulier direct bij verschillende instanties voorzieningen aanvragen.
Uw algemene vragen over de Wmo kunt u stellen aan de Rijksoverheid (
bellen kunt u naar nummer 1400,
u betaalt voor dit nummer alleen de gebruikelijke belkosten).
omhoog

7. Kan ik meepraten over de Wmo?
Ja, in de Wmo staat dat u mag meepraten als de plannen in uw gemeente gemaakt worden. De gemeente moet haar burgers vragen, bijvoorbeeld op een inspraakavond, wat ze van de plannen vinden en of ze nog wensen hebben. Dat moet de gemeente ook vragen aan organisaties en verenigingen die met de Wmo te maken hebben. Zo zal een gehandicaptenraad of een ouderenbond zijn mening kunnen geven. De meeste gemeenten houden u op de hoogte via hun website en via de huis-aan-huiskrant.
omhoog

8. Ik ben het niet eens met de gemeente. Wat nu?
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Wordt een aanvraag afgewezen en denkt u dat de gemeente een fout maakt? Neem dan eerst contact met de gemeente op om te achterhalen hoe ze tot de indicatiestelling gekomen is. Daarna kunt u bezwaar indienen bij uw gemeente. Dat is een brief aan het college van burgemeesters en wethouders van uw gemeente. Daarin staat waar u het niet mee eens bent, waarom u het er niet mee eens bent en hoe het volgens u moet zijn. Als u gelijk krijgt neemt de gemeente een nieuwe beslissing. Voor hulp bij het schrijven van deze brief kunt u naar een spreekuur van de Sociale Raadslieden of het Juridisch Loket bij u in de buurt.
omhoog

9. Wat is een indicatiebesluit?
Hierin staat vermeld op welke zorg of ondersteuning u recht heeft.
omhoog

Vragen?
Heeft u na het lezen van het bovenvemelde nog vragen?
Bel ons gerust, wij helpen u graag op weg...
klik hier.Home Thuiszorg Werkwijze Onze mensen Ons doel CliŽnteninformatie Vacatures Contact