Home Contact

Wanneer
Als u niet meer in staat bent om zelfstandig het huishouden te doen, dan is er de mogelijkheid om Thuishulp te krijgen. Deze zorg wordt bijvoorbeeld verleend ingeval van ziekte, ouderdom of een handicap.

Welke zorg kunt u van ons verwachten
Onze medewerkers helpen u bij huishoudelijke taken, zoals stofzuigen, wassen, strijken, bedden opmaken en schoonmaken. Wij overleggen wat u zelf kunt doen en wat u liever aan ons overlaat.

Hoeveel en hoe lang
Dat is gebaseerd op wat u nodig hebt. Veelal wekelijks gedurende (in het algemeen) gemiddeld 3 uur. De periode van thuiszorg kan variëren. Wij bieden tijdelijke en permanente ondersteuning.

Waar
Het verzorgingsgebied omvat Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest, Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

Privacy Statement
Privacyverklaring Stichting Sparkles Thuiszorg, voor personen waar persoonsgegevens van worden verwerkt.


Vanaf 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in
werking getreden. Stichting Sparkles Thuiszorg is goed voorbereid op de nieuwe Europese
privacywetgeving!
 

Dit is de privacyverklaring van Stichting Sparkles Thuiszorg, Sandtlaan 68, 2231 CE RIJNSBURG.
Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Stichting Sparkles Thuiszorg, als
verwerkingsverantwoordelijke, worden verwerkt. Wij respecteren de privacy van alle cliënten,
medewerkers en personen waar persoonsgegevens van worden opgeslagen.
Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt
behandeld. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgesteld in de Algemene
Verordening Gegevens bescherming.
U bent niet verplicht om wat voor gegevens dan ook te verstrekken als u van onze website gebruik
maakt, behalve als u een contactformulier op de website invult en opstuurt. De gegevens die u ons
toestuurt worden door ons bewaard zolang nodig is voor het correct beantwoorden van uw e-mail en
volgens de wettelijke bewaarplicht bewaard. Wij maken op onze site geen gebruik van cookies.
Stichting Sparkles Thuiszorg verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag
voor hebben. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Stichting Sparkles Thuiszorg, wij
delen uw persoonsgegevens, zonder uw toestemming, niet met derden.
Om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen hebben we administratieve maatregelen
genomen met als doel het beschermen van persoonsgegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt
voor communicatie t.b.v. Stichting Sparkles Thuiszorg, niet voor privédoeleinden. Iedereen die
toegang heeft tot de persoonsgegevens van onze cliënten en medewerkers, is contractueel gebonden
aan geheimhoudingsplicht.
Wij zijn verplicht datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens wij zullen ons houden aan
deze meldplicht en we treffen tevens maatregelen om betrokken te informeren als dat volgens de
meldplicht aan de orde is.
Stichting Sparkles Thuiszorg heeft geen functionaris gegevensbescherming omdat wij geen bijzondere
gegevens verwerken.
Mocht u vragen of suggesties hebben omtrent onze privacyverklaring, dan horen we dat graag. U kunt
dit doen door het sturen van een mail naar info@stichtingsparklesthuiszorg.nl
 

Contact gegevens
Sandtlaan 68
2231 CE RIJNSBURG
071 408 84 39
info@stichtingsparklesthuiszorg.nl

 Home Thuiszorg Werkwijze Onze mensen Ons doel CliŽnteninformatie Vacatures Contact